Bory Tucholskie

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce (ponad 250 tys. ha), położony na Kaszubach pomiędzy miejscowościami: Bytów, Kościerzyna, Czarna Woda, Tuchola, Chojnice. Teren, na którym znajdują się Bory Tucholskie został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie. Przez bory przepływają rzeki Wda ( zwana również Czarną wodą) i Brda. Obie te rzeki wyżłobiły w glebie malownicze doliny i potworzyły piękne zakola, a znajdujące się w korycie rzek głazy tworzą progi kamienne i kaskady. Brda i Wda przepływają przez liczne jeziora łączą je w popularne szlaki kajakowe, zaliczane przez wodniaków do jednych z najpiękniejszych w kraju. Chociaż bory to lasy sosnowe, niemniej jednak na obszarze Borów Tucholskich występują także lasy liściaste: grądy, buczyny, łęgi i olsy, niekiedy w czystej naturalnej postaci.

Miejscowości Turystyczne

  • Tuchola
  • Chojnice
  • Swornegacie
  • Charzykowy

Atrakcje Turystyczne

  • Park Narodowy Borów Tucholskich
  • Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie nad jeziorem Mukrz
  • Kręgi kamienne – Rezerwat archeologiczno – przyrodniczy w nadleśnictwie Czersk
  • Akwedukt w Fojutowie