Dolina Słupi

Słupia to rzeka na Pomorzu, wypływająca z torfowisk położonych koło Sierakowskiej Huty (około 20 km na wschód od Kartuz), na Pojezierzu Kaszubskim, przepływa przez wiele jezior (Tuchlińskie, Trzebocińskie, Węgorzyno, Krzynia) i wpada do wód Bałtyku w nadmorskiej Ustce. W środkowym jej biegu, w 1981 roku, został utworzony Park Krajobrazowy Dolina Słupi – na obszarze gmin: Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka. Park Dolina Słupi obejmuje 60-cio kilometrowy odcinek rzeki, zajmuje powierzchnię ponad 34 tys. ha i jest parkiem lesistym (ponad 70% powierzchni parku to lasy liściaste i mieszane). Na jego obszarze jest ponad 60 jezior. Park stanowi ostoję dla wielu rzadkich gatunków fauny i flory i w 2004 roku został włączony do sieci Natura 2000.

Miejscowości turystyczne:

  • Bytów

Atrakcje Turystyczne

  • Zamek Krzyżacki w Bytowie
  • Most Kolejowy w Bytowie